پولکادوت

تحلیل قیمت پولکادات 2023

از زمانی که همه‌گیری ریشه‌های ارزهای فیات را آغاز کرد، ارزهای رمزپایه پیشتاز حرکت رو به رو شده‌اند. در این رقابت، رقبای زیادی از بین رفته اند، در حالی که برخی در آزمون زمان مقاومت ادامه مطلب