چین لینک

تحلیل قیمت چین لینک ۹ آذر

چین لینک (LINK) طی ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد افزایش ارزش را تجربه کرده که ناشی از احساسات صعودی فزاینده پیرامون آن است. این افزایش قیمت توسط معیارهای آنچین پشتیبانی می‌شود که نشان‌دهنده افزایش ادامه مطلب