قوانین و شرایط استفاده از خدمات

قوانین کلی

قوانین کاربری :

ابزار های تغییر آی پی :

ثبت سفارش یا نقد رمز ارز :

قوانین کیفری و پیگرد قانونی :

شرایط ثبت نام در ارزی لند:

خرید و فروش در بستر ارزی لند:

پشتیبانی و تیکت ثبت سفارش فروش ارز دیجیتال ارسال مدارک مالی و حسابداری