jet

سیاست حفظ حریم خصوصی

ارزی لند ضمن اتخاذ سیاست حفط حریم خصوصی ، متعهد می گردد که در حفظ اطلاعات حساب کاربری شما نهایت تلاش خود را انجام دهد.  در حقیقت ارزی لند تمام همت و تلاش خود را در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران خود به کار بسته است تا به کاربران اضطرابی از جهت امنیت حساب کاربری خود وارد نشود. عدم افشای اطلاعات حساب کاربری و جلوگیری از نشر اطلاعات هویتی ، بانکی و یا تراکنش کاربران مهم ترین مسولیت ما در ارزی لند می باشد که این اطمینان را به شما عزیزان میدهیم که در این مسیر اندکی کوتاهی صورت نخواهد گرفت. بنابراین بسیار طبیعی است اگر در برخص امور شما با موارد سخت گیرانه ای از طرف مجموعه روبرو شوید و پر واضح است که تمام آن در راستای صیانت و حفظ حرم خصوصی حساب کاربری شما می باشد.

امنیت حساب کاربری :

امنیت پرداخت :

امنیت سفارشات:

پشتیبانی و تیکت ثبت سفارش فروش ارز دیجیتال ارسال مدارک مالی و حسابداری